Tạo Database Instances

Bizfly Cloud Database là dịch vụ cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây giúp người dùng, doanh nghiệp triển khai một giải pháp quản trị dữ liệu hiệu quả, đảm bảo khả năng khôi phục toàn vẹn dữ liệu trong các tình huống sự cố thảm họa. Đồng thời thực hiện giám sát thông tin liên quan đến hệ quan trị cơ sở dữ liệu của người dùng, tự động điều chỉnh khả năng lưu trữ dữ liệu theo nhu cầu sử dụng tài nguyên của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Bizfly Cloud Database là dịch vụ miễn phí cung cấp bởi Bizfly Cloud trong thời gian Beta và dùng thử. Các nội dung liên quan đến chi phí sử dụng chỉ mang tính chất tham khảo.


1. Giới thiệu Database Instances

Database Instance cung cấp đầy đủ tính năng của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu đi kèm là Database Nodes với các chức năng khác nhau trong một hệ thống Database. Người dùng chỉ cần thiết lập, quản trị và sử dụng mà không cần bận tâm đến các công việc vận hành, mở rộng hạ tầng bên dưới, sao lưu dự phòng dữ liệu, xử lý lỗi server, hay bảo vệ an toàn dữ liệu.


2. Tạo Database Instance

Hiện tại, có 2 cách để thực hiện tạo Database Instance đó là:

2.1. Tạo Database Instance từ Database Engine

Từ menu Tất cả dịch vụ phía bên trái trên cùng của trang quản trị, chọn Cloud Database

Untitled

Chọn Tạo Database Instance.

Untitled

Chọn Database EngineVersion theo mong muốn:

Untitled

Chọn cấu hình mong muốn sử dụng cho Database Nodes:

Untitled

Cấu hình khả năng lưu trữ dữ liệu cho Database Nodes:

Untitled

( Bạn có thể chọn tự động tăng ổ cứng )

Chọn Data Center mong muốn sử dụng cho Database Nodes:

Untitled

Chọn Configuration Group (Hướng dẫn tạo configuration group)

Lưu ý: chỉ có thể chọn được configuration group đã tạo theo đúng region, loại database.

Untitled

Cấu hình Networks mong muốn sử dụng cho Database Nodes:

Untitled

Bạn có thể chọn tùy chọn tạo secondary node.

Untitled

Đặt tên và khởi tạo.

Untitled

Cho tới khi quá trình khởi tạo thành công, dashboard sẽ hiển thị tương tự như sau:

(Các database đã tạo xong sẽ là ACTIVE đang tạo sẽ là BUILD )

Untitled

Cách thức truy cập tới Database Instance sẽ được gửi qua email đăng ký tài khoản.


2.2. Tạo Database Instance từ Backups

Từ menu Tất cả dịch vụ phía bên trái trên cùng của trang quản trị, chọn Cloud Database

Untitled

Chọn Tạo Database Instance.

Untitled

Chọn Backups muốn sử dụng để tạo Database Instance:

Untitled

Chọn cấu hình mong muốn sử dụng cho Database Nodes:

Untitled

Cấu hình khả năng lưu trữ dữ liệu cho Database Nodes:

Untitled

( Bạn có thể chọn tự động tăng ổ cứng )

Chọn Data Center mong muốn sử dụng cho Database Nodes:

Untitled

Chọn Configuration Group (Hướng dẫn tạo configuration group)

Lưu ý: chỉ có thể chọn được configuration group đã tạo theo đúng region, loại database.

Untitled

Cấu hình Networks mong muốn sử dụng cho Database Nodes:

Untitled

Bạn có thể chọn tùy chọn tạo secondary node.

Untitled

Đặt tên và khởi tạo.

Untitled

Cách thức truy cập tới Database Instance sẽ được gửi qua email đăng ký tài khoản.