Các vấn đề và câu hỏi thường gặp khi sử dụng API Gateway