Quick Start

Điều kiện tiên quyết

Bắt đầu nhanh với nguồn Git

Video nhanh dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng App Engine với Git Source một cách nhanh chóng

Bắt đầu nhanh với nguồn Image

Bước 1: Bắt đầu

Truy cập vào dịch vụ theo đường dẫn https://beta.manage.bizflycloud.vn/app-engine/

Nếu bạn chưa tạo một ứng dụng nào thì ấn vào nút Khởi tạo App Engine ngay

image

Bước 2: Tạo Application

Nhập tên app và chọn vị trí sẽ triển khai ứng dụng. Ứng dụng sẽ là thành phần chứa các dịch vụ ở trong nó.

image

Bước 3: Xác định ứng dụng cần triển khai

Sau khi tạo app thành công, ta thấy trong trang list app có ứng dụng ta đã khởi tạo tên example-app

Truy cập vào ứng dụng này và tiến hành triển khai một web server nginx cơ bản. Chọn nút Tạo Service

image

Bước 4: Tạo dịch vụ

Trong bước này ta tiến hành cấu hình cho dịch vụ ta sẽ triển khai.

 • Tên service: Tên của dịch vụ ta muốn triển khai

 • Location: Vị trí dịch vụ sẽ được chạy, có thể Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh.

 • Thông tin triển khai: App Engine cho phép triển khai ứng dụng từ 2 nguồn là Git Repo hoặc Image.

  Ở đây để triển khai web server Nginx ta sử dụng image public từ Dockerhub registry

  Nếu thông tin triển khai thuộc dạng private registry hoặc private repo thì ta tích thêm vào nút Sử dụng chế độ private

  Image URL: Đường dẫn đến image bạn muốn triển khai. Nếu không khai báo domain thì mặc định sẽ pull về từ Dockerhub

 • Cấu hình ứng dụng:

  Replicas: Số lượng bản sao của dịch vụ. Càng nhiều bản sao thì khả năng sẵn sàng của dịch vụ càng cao.

  Cấu hình: Cấu hình vật lý của mỗi bản sao. Cấu hình càng cao thì tốc độ xử lý càng cao.

  Port: Cổng mà dịch vụ sẽ chạy. Nếu dịch vụ của bạn chạy với Port là giá trị nằm trong biến môi trường PORT thì không cần thay đổi trường này. Ở đây ứng dụng nginx của chúng ta chạy cố định ở port 80 nên ta cần thay đổi giá trị này.

 • Cấu hình Enviroments (Không bắt buộc): Phần này bạn sẽ cấu hình những biến môi trường muốn thêm vào trong dịch vụ khi chạy.

image

Sau đó ấn Xác nhân thông tin service để tạo dịch vụ. Dịch vụ sẽ mất 1 khoảng thời gian ngắn để build và deploy.

image

Sau khi triên khai xong dịch vụ sẽ trả về URL của ứng dụng để bạn có thể truy cập ngay lập tức.

image

Truy cập vào địa chỉ ta có giao diện của Nginx Server. Như vậy để triển khai ứng dụng sử dụng App Engine chỉ tốn vài phút là ứng dụng đã có thể chạy thành công.

image

Bước 5: Xem log của dịch vụ

Để xem được log của ứng dụng ta quay trở lại thanh Menu của App chọn mục Runtime Logs. Tiếp theo ta chọn dịch vụ cần xem logs.

image

Bước 6: Xóa dịch vụ, xóa ứng dụng

Để xóa dịch vụ không còn sử dụng, ta truy cập vào trong dịch vụ đó, bên thanh menu chọn mục Xóa Service, ấn nút Xác nhận xóa Service và xác nhận xóa.

image

Khi xóa ứng dụng đồng nghĩa bạn sẽ xóa toàn bộ dịch vụ trong ứng dụng đó. Tại thanh menu của app ta chọn mục Xóa App, chọn nút Xác nhận xóa App và xác nhận một lần nữa để tiến hành xóa app.

image

Hy vọng sau phần Quick Start bạn đã nắm bắt được cách thức triển khai cơ bản của App Engine. Để tìm hiểu cách triển khai cho một số ngôn ngữ cụ thể hãy xem bên mục Hướng dẫn.