bizflyctl CLI

bizflyctl là giao diện dòng lệnh (CLI - Command Line Interface) chính thức của Bizfly Cloud.

Tính năng

bizflyctl cho phép khách hàng tương tác với Bizfly Cloud API thông qua dòng lệnh. bizflyctl hỗ trợ hầu hết các tính năng trên dashboard. Khách hàng có thể tạo, cấu hình và xóa các tài nguyên như Cloud Server, Load Balancer,…

Các phiên bản của bizflyctl đều hỗ trợ các hệ điều hành Linux, MacOS và Windows. Khách hàng có thể tìm các phiên bản tại đây

Tài liệu

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình bizflyctl
Hướng dẫn sử dụng bizflyctl
Các lệnh thông dụng