Quản lý Cloud Server

Các thao tác với server.

Ở trang Dashboard chọn cloud server để list ra các server đang quản lý.

Untitled

Hiển thị giao diện quản lý cloud server

Untitled

Phần 1: Thao tác nhanh

Tổng hợp các chức năng thường dùng cho server, có thể thực hiện ngay tại trang quản lý chung:

Untitled

Tại đây, bạn có thể chọn các thao tác có thể thực hiện với server:

 • Tắt máy chủ
 • Truy cập console
 • Thay đổi cấu hình
 • Khởi động lại
 • Thêm ổ cứng
 • Sao lưu
 • Hủy máy chủ

Các chức năng này sẽ được giới thiêu chi tiết trong phần 2

Phần 2: Thao tác chi tiết

Thao tác bật tắt server có thể thực hiện nhanh với button trên đầu trang:

Untitled

1. Bật tắt server.

Thao tác bật tắt server có thể thực hiện nhanh với button trên đầu trang:

Bạn nên tắt máy chủ bằng cách truy cập vào và tắt trong hệ điều hành, việc tắt máy chủ qua web có thể làm lỗi dữ liệu với các ứng dụng đọc ghi nhiều.

Hệ thống vẫn tính tiền khi bạn tắt máy chủ.

Untitled

Hoặc chọn menu Power với thêm tùy chọn “tắt máy chủ”:

Untitled

Sau khi tắt đèn của server sẽ bị tắt

Untitled

2. Theo dõi server

Giúp theo dõi tài nguyên server sử dụng theo thời gian thực. Bizfly Cloud cung cấp thêm các chức năng chia sẻ, export dữ liệu cho từng loại tài nguyên.

Untitled

3. Truy cập

 • Mở Console

Bizfly Cloud cung cấp chức năng truy cập vào server qua giao diện console để khách hàng sử dụng trong các trường hợp không thể kết nối vào server qua IP hoặc do mục đích sử dụng. Để sử dụng tính năng này, bạn có thể chọn nút Mở Console ngay trên đầu trang quản trị server hoặc trong menu Truy cập

Untitled

 • Reset mật khẩu

 • Tính năng này cho phép reset mật khẩu root cho server

 • Thiết lập lại mật khẩu server trong trường hợp bạn quên mật khẩu hay mất SSH key để vào server. Mật khẩu mới sẽ được gửi qua Email. Server của bạn sẽ bị khởi động lại trong quá trình đặt lại mật khẩu.

Untitled

4. Quản lý ổ cứng server

Chọn menu Ổ cứng trong server muốn thao tác , tại đây có thể thêm ổ cứng khác ( Data Disk ) gắn vào server này hoặc thao tác với ổ cứng hiện tại của server .

Untitled

Để thêm ổ data disk , chọn nút Thêm ổ cứng , trong hộp thoại hiện ra, chọn Loại ( HDD/SSD ) , đặt Tên ổ cứng, sau đó nhấn nút Tạo ổ cứng.

Untitled