Quản lý Cloud Server

Các thao tác với server.

Chọn menu Cloud Server để list ra các server đang quản lý.

Click chọn server cần thao tác.

Phần 1: Thao tác nhanh

Tổng hợp các chức năng thường dùng cho server, có thể thực hiện ngay tại trang quản lý chung:

Tại đây, bạn có thể chọn các thao tác có thể thực hiện với server:

  • Truy cập console

  • Thay đổi cấu hình

  • Khởi động lại

  • Thêm ổ cứng

  • Sao lưu

  • Hủy máy chủ

Các chức năng này sẽ được giới thiêu chi tiết trong phần 2

Phần 2: Thao tác chi tiết

Trong giao diện quản lý server , sẽ có các chức năng chi tiết để thao tác.

1. Bật tắt server.

Thao tác bật tắt server có thể thực hiện nhanh với button trên đầu trang:

Hoặc chọn menu Power với thêm tùy chọn reboot :

2. Theo dõi server

Giúp theo dõi tài nguyên server sử dụng theo thời gian thực. Bizfly Cloud cung cấp thêm các chức năng chia sẻ, export dữ liệu cho từng loại tài nguyên.

3. Truy cập

Bizfly Cloud cung cấp chức năng truy cập vào server qua giao diện console để khách hàng sử dụng trong các trường hợp không thể kết nối vào server qua IP hoặc do mục đích sử dụng. Để sử dụng tính năng này, bạn có thể chọn nút Mở Console ngay trên đầu trang quản trị server hoặc trong menu Truy cập

Ngoài ra, trong menu Truy cập, Bizfly Cloud cũng cung cấp tính năng reset mật khẩu root cho server.

4. Quản lý ổ cứng server

Chọn menu Ổ cứng trong server muốn thao tác , tại đây có thể thêm ổ cứng khác ( Data Disk ) gắn vào server này hoặc thao tác với ổ cứng hiện tại của server .

  • Thêm ổ cứng

Để thêm ổ data disk , chọn nút Thêm ổ cứng , trong hộp thoại hiện ra, chọn Loại ( HDD/SSD ) , đặt Tên ổ cứng, sau đó nhấn nút Tạo ổ cứng.