Quick Start

Bizfly Cloud Database là dịch vụ cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây giúp người dùng, doanh nghiệp triển khai một giải pháp quản trị dữ liệu hiệu quả, đảm bảo khả năng khôi phục toàn vẹn dữ liệu trong các tình huống sự cố thảm họa. Đồng thời thực hiện giám sát thông tin liên quan đến hệ quan trị cơ sở dữ liệu của người dùng, tự động điều chỉnh khả năng lưu trữ dữ liệu theo nhu cầu sử dụng tài nguyên của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Bizfly Cloud Database là dịch vụ miễn phí cung cấp bởi Bizfly Cloud trong thời gian Beta và dùng thử. Các nội dung liên quan đến chi phí sử dụng chỉ mang tính chất tham khảo.


Tạo Database Instances

Database Instance là một khái niệm mà ở đó khi người dùng tạo ra Database Instance, hệ thống sẽ mặc định tạo ra cho người dùng một Database Node được cài đặt sẵn hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà người dùng đã lựa chọn khi tạo.

Xem thêm hướng dẫn:

Tạo Configuration Groups

Configuration Groups được tạo ra và dùng để cấu hình cho Database Instance

 1. Từ menu Tất cả dịch vụ phía bên trái trên cùng của trang quản trị, chọn Cloud Database

 2. Chọn Configuration Groups sau đó Tạo Configuration Group

 3. Lựa chọn Database Engine, tùy vào mỗi loại Database EngineVersion mà sẽ có các cấu hình khác nhau

 4. Lựa chọn và thiết lập các cấu hình cần thiết

 5. Đặt tên và tạo Configuration Group

Tạo Backups

Backups được sử dụng đẻ khôi phục lại dữ liệu của Database Instance tại thời điểm thực hiện backup

 1. Từ menu Tất cả dịch vụ phía bên trái trên cùng của trang quản trị, chọn Cloud Database

 2. Chọn Backups sau đó Tạo Backup

 3. Lựa chọn Database Instance, sau đó lựa chọn Database Node muốn thực hiện để backup dữ liệu

 4. Đặt tên và tạo Backups

Tạo Backup Schdules

Backup Schdules được sử dụng để thiết lập tự động backup dữ liệu của Database Instances

 1. Từ menu Tất cả dịch vụ phía bên trái trên cùng của trang quản trị, chọn Cloud Database

 2. Chọn Backup Schdules sau đó Tạo Backup Schdule

 3. Lựa chọn Database Instance, sau đó lựa chọn Database Node muốn thực hiện để backup dữ liệu

 4. Cấu hình thời gian thực hiện backup

 5. Đặt tên và tạo Backup Schedules