Resources

Bizfly Cloud hỗ trợ các máy ảo Linux-based và Windows-based, sử dụng công nghệ Openstack/KVM cho nền tảng điện toán đám mây và ảo hóa.


Các công cụ cho Cloud Server


Cloud Server API

Cloud Server API cho phép bạn quản lý các tài nguyên Server, Volume, Snapshot,.. trên hệ thống Bizfly Cloud thông qua các HTTP requests.

Xem thêm tài liệu API cho Cloud Server tại đây

SDK cho Cloud Server

Bizfly Cloud hỗ trợ SDK cho các ngôn ngữ GolangPython.

Các tài liệu cho Cloud Server


Ý nghĩa các thông số để giám sát tài nguyên của Cloud Server
Thuật ngữ Availability Zone và Region trên hệ thống Bizfly Cloud