Cấu hình bucket

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cấu hình bucket trên hệ thống Bizfly Cloud Simple Storage

– Để có thể cấu hình một bucket đã tồn tại trên hệ thống Simple Storage, bạn chọn phần “Cấu hình” tại trang quản lý bucket.

Untitled

 • Sau khi vào trang cấu hình cho bucket được chọn bạn có thể nhìn thấy có những lựa chọn cho hệ thống bucket dựa theo những lựa chọn mà bạn đã chọn lúc khởi tạo bucket.

Untitled

Ở đây ta có những tùy chỉnh sau:

1. Việc phân quyền của bucket:

 • Public: Bucket có thể được kết nối từ tất cả mọi nơi với tất cả mọi người mỗi khi họ sử dụng internet.
 • Private: Việc kết nối, khởi tạo kết nối, chỉnh sửa bucket cần có cặp keys, secret keys mà người tạo, quản lý bucket cung cấp cho người kết nối đến.

Untitled

2. Versioning: Là việc lưu trữ lại các bản gốc của bucket trong khi vẫn lưu giữ dữ liệu mới của bucket.

Untitled

Ví dụ:

 • Tạo một bucket lúc đầu được đánh version = 1
 • Sau khi thay đổi dữ liệu bên trong bucket, version mới sẽ là 2
 • Hệ thống sẽ lưu giữ cả hai version của bucket là 1 và 2

3. Bucket Policy

 • Người dùng Storage: Đây là trang phần quyền cho từng user có thể có quyền tác động như thế nào đến dữ liệu trong bucket và bucket.

Untitled

4. CORS

+ CORS (Cross-Origin Resource Sharing) là một kĩ thuật được sinh ra để làm cho việc tương tác giữa client và server được dễ dàng hơn, nó cho phép một trang web có thể tạo request lên một REST API được host ở một domain khác.

 • Bằng việc click vào nút “Thêm”,bạn sẽ thấy được bảng thông tin cần điền để có thể cấu hình CORS trên bucket của bạn.

Untitled

 • Domain là phần bạn sẽ điền tên trang web được kết nối đến API của bucket
 • Allowed Methods là các giao thức HTTP mà API sẽ chấp nhận, bạn chỉ cần tick vào giao thức mà API sẽ cho phép để lấy được thông tin bên trong bucket
 • Allowed Headers là mục mà bạn thêm Headers được chấp nhận trong mỗi request đến API của bucket
 • Access Control Max Age là phần có thời gian tính bằng giây rằng API của CORS sẽ tồn tại trong bao nhiêu giây.

Untitled

5. Static Web Hosting

 • Là chức năng sẽ làm bucket hoạt động như một Web server lưu giữ các dữ liệu tính của website của bạn, trong bucket sẽ chỉ lưu giữ các dữ liệu không thay đổi như ảnh, video, bài viết…….
 • Chỉnh sửa hệ thống bucket được lưu giữ tự động mỗi khi bạn có sự thay đổi tại trang cấu hình để đảm bảo bucket luôn chạy với cấu hình mong muốn của bạn.

Untitled

6. Lifecycle Config

Bucket Lifecycle cho phép người dùng tự động xoá các object sau một khoảng thời gian sau khi upload.

Untitled