Quick Start

Khởi tạo Endpoint

Sau khi đăng nhập vào hệ thống. Các bạn chọn vào phần dịch vụ Anti DDos

Untitled

Tiếp các bạn click vào Tạo mới để khởi tạo Endpoint

Untitled

Sau khi vào trang khởi tạo Endpoint mới, tiến hàng cấu hình theo yêu cầu.

Untitled

  • Lựa chọn giao thức kết nối: HTTP/HTTPS. Đây là các giao thức mà các server filter DDoS sẽ sử dụng để request đến server gốc của bạn.
  • Tên miền: Nhập tên miền mà bạn muốn sử dụng

Sau khi điền xong thông tin thì click vào “Khởi tạo Endpoint Anti-DDoS

Untitled

Tiếp theo các bạn hãy xác thực tên miền.

Xác thực domain

Việc xác thực domain là bắt buộc để đảm bảo rằng domain mà đang sử dụng dịch vụ Anti DDoS thuộc về bạn.

Có 4 cách để xác thực domain của bạn.

Cách 1 và cách 2 sẽ giúp bạn xác thực domain và tích hợp để sử dụng luôn dịch vụ.

Cách 3-4 thì bạn sẽ chỉ xác thực domain để test để tránh ảnh hưởng tới hoạt động site của bạn. Rồi sau khi test xong thì bạn sẽ trỏ bản ghi A về địa chỉ 14.225.0.37 để tích hợp.

Cách 1: Cấu hình DNS cho website có sử dụng “www”: www.example.vn

Cách này

Untitled

Cách 2: Cấu hình DNS cho website không sử dụng “www”: example.vn

Để tên miền website chạy dịch vụ Anti DDoS có hiệu lực, Quý khách cần cấu hình bản ghi A tại trang quản lý tên miền của Quý khách theo thông số như sau:

Untitled

Cách 3: Tải file txt

Tải file txt theo hướng dẫn rồi upload file vào đường dẫn

your-domain/.well-known/pki-validation/[tên file txt]**

upload file xong thì tích hợp dịch vụ

Cách 4:Trỏ bản ghi CNAME theo yêu cầu:

RECORD NAME/HOST/ALIAS VALUE / ANSWER / DESTINATION TTL (TIME TO LIVE)
CNAME Udjsksdfkscmscodsf.example.com haawueddcfhadv.ad.bfcplatform.vn 300