Truy cập server qua console

Khi không thể truy cập Cloud Server qua SSH hoặc Remote Desktop, khách hàng có thể truy cập vào server từ console trên trang quản trị.Tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password) đã được gửi về mail khi khởi tạo server thành công

ở trang dashboard chọn cloud server

Untitled

Chọn server cần mở console

Click vào dấu  ở bên phải của cloud server đã tạo, tại đây sẽ hiện ra danh mục thao tác nhanh Chọn phần Truy cập console như hình ảnh sau đây

Untitled

Một tab mới trên trình duyệt sẽ được mở.

Với Linux server

Tại màn hình console, điền user và password là có thể truy cập được vào server

Untitled

User mặc định ban đầu khi tạo server là rootTại đây, có thể nhập mật khẩu hoặc lựa chọn Send text góc trên bên phải màn hình để paste mật khẩu vào console. Paste mật khẩu được copy từ email vào box hiện ra.

Untitled

Lưu ý:

  • Nếu tab mới không được mở, kiểm tra bật pop-ups của trình duyệt.

Với Window Server

Sau khi mở được tab console, cần ấn nút

Send CtrlAltDel

ở góc phải bên trên màn hình để thao tác được trong console

Untitled

Untitled

Tại đây, có thể nhập mật khẩu hoặc lựa chọn Send text góc trên bên phải màn hình để paste mật khẩu vào console. Paste mật khẩu được copy từ email vào box hiện ra.

Untitled

Lưu ý:

  • Nếu tab mới không được mở, kiểm tra bật pop-ups của trình duyệt.

Video tham khảo