Hướng dẫn

Bizfly Cloud VPN hỗ trợ cung cấp cho  người dùng kết nối VPN site-to-site an toàn và tin cậy từ hệ thống Cloud của Bizfly Cloud đến datacenter của người dùng, đến trụ sở làm việc của họ, hay kết nối đến VPC của các cloud provider khác như: Google Cloud, AWS, Alibaba Cloud, Digital Ocean…


Tổng hợp các hướng dẫn sử dụng dịch vụ VPN qua Dashboard

Khởi tạo kết nối VPN từ Bizfly Cloud đến VPC của AWS
Khởi tạo kết nối VPN từ Bizfly Cloud đến VPC của Gooogle Cloud
Khởi tạo kết nối VPN từ Bizfly Cloud đến VPC của Azure
Sử dụng Bizfly Cloud VPN để kết nối mạng riêng của 2 khách hàng trên Bizfly Cloud
Khởi tạo kết nối VPN từ Bizfly Cloud đến thiết bị Draytek
Khởi tạo kết nối VPN từ Bizfly Cloud đến thiết bị Fortinet
Khởi tạo kết nối VPN từ Bizfly Cloud đến thiết bị Mikrotik
Khởi tạo kết nối VPN từ Bizfly Cloud đến pfsense
Khởi tạo kết nối VPN từ Bizfly Cloud đến server chạy StrongSwan