Nạp tiền: Ví ShopeePay

Hướng dẫn nạp tiền với ví điện tử ShopeePay.

 1. Từ Trang nạp tiền, https://manage.bizflycloud.vn/billing/#balance, chọn số tiền cần nạp, chọn Thanh toán.
 2. Tạo trang Nạp tiền vào Balance, mục Thanh toán qua Bizfly Billing, chọn Thanh toán bằng ví ShopeePay.
 3. Chọn Thanh toán ngay.

ShopeePay

 1. Tại giao diện ShopeePay, quét mã QR để thanh toán:

Vui lòng không đóng trình duyệt từ bước này để quá trình thanh toán được đảm bảo.

ShopeePay

 1. Mở app ShopeePay, chọn mục Thanh toán:

ShopeePay

 1. Quét QR Code trên màn hình ở mục 4 để thanh toán.

 2. Chọn Phương thức thanh toán phù hợp, chọn Thanh toán ngay:

ShopeePay

 1. Nhập mật khẩu hoặc xác thực qua sinh trắc học:

ShopeePay

 1. Màn hình thông báo giao dịch thành công trên app ShopeePay:

ShopeePay

 1. Màn hình thông báo giao dịch thành công trên web ShopeePay:

ShopeePay

 1. Bạn sẽ nhận được thông báo giao dịch thành công ở giao diện của Bizfly Cloud:

ShopeePay

Nếu giao dịch thất bại, vui lòng liên hệ Bizfly Cloud để được hỗ trợ.