Cloud Backup

Bizfly Cloud Backup là công cụ hỗ trợ sao lưu và khôi phục các thư mục/tập tin trong server một cách thủ công hoặc tự động, giúp bạn không bị mất các dữ liệu quan trọng khi gặp các sự cố về server. Đối với nhiều website doanh nghiệp, theo tác sao lưu dữ liệu được đánh giá là quan trọng không thể thiếu, bởi toàn bộ các data, dữ liệu mà doanh nghiệp xây dựng trong một thời gian dài nếu không may mất đi sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc kinh doanh. Bizfly Cloud Backup là dịch vụ miễn phí cung cấp bởi BizflyCloud. Người dùng chỉ phải thanh toán cho các tài nguyên Bizfly Cloud Server cần để sử dụng.