Quick Start

Bizfly Cloud hỗ trợ các máy ảo Linux-based và Windows-based, sử dụng công nghệ Openstack/KVM cho nền tảng điện toán đám mây và ảo hóa.


Tạo Cloud Server

 1. Từ menu khởi tạo phía bên trái trên cùng của trang quản trị, chọn Cloud Server

 2. Lựa chọn Image cho Cloud Server: Các Image có thể là các hệ điều hành, Snapshot, Volume Root Disk hoặc các Prebuilt-App

 3. Chọn Dòng máy chủ: Basic, Premium, Enterprise hoặc Dedicated CPU

 4. Chọn cấu hình RAM, CPU và kích thước ổ cứng root cho Cloud Server

 5. Tùy chọn thêm ổ cứng gắn ngoài

 6. Lựa chọn Data Center khởi tạo Cloud Server

 7. Chọn SSH key, mặc định nếu có SSH key thì SSH key đầu tiên được lựa chọn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tài khoản root/Administrator để đăng nhập sau khi tạo xong Cloud Server

 8. Nhập tên của Cloud Server và chọn Xác nhận khởi tạo

Kết nối tới Cloud Server

Để kết nối tới Cloud Server: ta có thể sử dụng terminal trên hệ điều hành Linux, MacOS hoặc Windows Subsystem for Linux với các máy chủ Cloud Server sử dụng hệ điều hành Linux-based. Hoặc sử dụng chương trình Remote Desktop trên Windows hoặc Remmina trên Linux.

Xem thêm hướng dẫn

Xóa Cloud Server

Khi thực hiện xóa Cloud Server, các tài nguyên liên quan tới Cloud Server có thể bị xóa: bao gồm ổ cứng Root, ổ cứng gắn ngoài, các lịch backup, các Snapshot của Volume.

 1. Trang trang quản trị, truy cập vào Cloud Server muốn thực hiện xóa

 2. Chọn Hủy máy chủ và xác nhận xóa máy chủ

 3. Xác nhận việc xóa Cloud Server và các tài nguyên đi kèm.