Cloud Watcher

Bizfly Cloud Watcher là dịch vụ cho phép người dùng thực hiện giám sát và theo dõi tình trạng hoạt động của các máy chủ, website… dựa trên các chỉ số sử dụng tài nguyên như RAM, CPU, … đồng thời cho phép tự động cài đặt các cảnh báo khi phát hiện bất thường từ máy chủ có thể ảnh hưởng đến Websites hoặc ứng dụng của Quý khách tới nhiều nhóm người dùng qua nhiều phương thức đa dạng.Use case

 • Máy chủ cần được theo dõi để đảm bảo hoạt động ổn định
 • Triển khai các hệ thống tự động hỗ trợ cho máy chủ
 • Theo dõi và giám sát hệ thống website thương mại điện tử, giáo dục trực tuyến
 • Theo dõi hệ thống lưu trữ thông tin

Ưu điểm

 • Thiết lập nhanh chóng và dễ dàng ngay trên Dashboard
 • Phát hiện sự cố tự động và tức thời
 • Lưu trữ Nhật ký cảnh báo chi tiết
 • Tối ưu hóa chi phí sử dụng tài nguyên

Tính năng

 • Giám sát tự động các Websites
 • Giám sát tự động cho các máy chủ
 • Hỗ trợ cảnh báo cho ứng dụng
 • Tối ưu website, ứng dụng với lịch sử cảnh báo
 • Gửi cảnh báo tới nhiều người nhận đồng thời
 • Hỗ trợ đa dạng các phương thức nhận cảnh báo

How it works

Ngay sau khi các ngưỡng và logic cảnh báo được thiết lập, Bizfly Cloud Watcher tự động thực hiện giám sát các tài nguyên đã được cấu hình đồng thời thu thập thông tin, thực hiện tính toán và đưa ra cảnh báo. Thông tin cảnh báo được gửi thông qua các kênh liên lạc như SMS, Telegram/Slack hay Webhook, … tới người dùng hoặc nhóm người dùng.

FAQ

1. Bizfly Cloud Watcher hỗ trợ cảnh báo các loại tài nguyên nào?
Bizfly Cloud Watcher hỗ trợ cảnh báo cho các tài nguyên trên Bizfly Cloud gồm:

 1. Cloud server với các tham số cảnh báo gồm: CPU, RAM và Network Bandwidth
 2. Ổ cứng với các tham số cảnh báo gồm: Disk IOPS, Read/Write BW

Ngoài ra Bizfly Cloud Watcher còn hỗ trợ cảnh báo trạng thái up/down của các host bên ngoài hay check trạng thái của các website hoặc API

2. Bizfly Cloud Watcher có hỗ trợ cảnh báo cho các máy chủ bên ngoài hay không ?
Có. Bizfly Cloud Watcher hỗ trợ cảnh báo trạng thái đang hoạt động cho các máy chủ bên ngoài Cloud Server của Bizfly Cloud bằng cách thực hiện ping đến máy chủ đó.

3. Bizfly Cloud Watcher có cấu hình nhắc lại cảnh báo được không ?
Có. Bizfly Cloud Watcher hỗ trợ cấu hình nhắc lại cảnh báo theo tần suất mà khách hàng mong muốn hoặc cấu hình không lặp lại

4. Bizfly Cloud Watcher tính giá như thế nào?
Bizfly Cloud Watcher là 1 dịch vụ không tính phí sử dụng đối với các tin nhắn cảnh báo thông qua Email, Telegram, Webhook.

5. Bizfly Cloud Watcher hỗ trợ những phương thức cảnh báo nào?
Bizfly Cloud Watcher hỗ trợ cảnh báo qua: SMS, Email, Telegram, Slack hoặc Webhook.