App Engine hoạt động thế nào?

App Engine sẽ triển khai source code của bạn thế nào?

App Engine hoạt động dựa trên 2 công nghệ chính là Buildpack và Container. Khi ứng dụng của bạn được triển khai lên trên App Engine, nó sẽ được đóng gói lại dạng image và triển khai dưới dạng container.

Các container này được quản lý và giám sát liên tục 24/7 để có thể phát hiện ra các vấn đề bất thường.

Bất cứ khi nào có sự cố xảy ra ứng dụng của bạn sẽ được triển khai lại lên region khác, đảm bảo khả năng sẵn sàng của ứng dụng.