Gửi file đính kèm từ Bizfly Drive

Yêu cầu

Quản trị viên dịch vụ Email đã bật chức năng tích hợp Bizfly Drive trên dashboard dành cho Quản trị viên. Xem hướng dẫn dành cho quản trị viên ở đây.

Đính kèm file khi soạn email

 1. Trong giao diện soạn email, chọn Thêm file từ Drive ở thanh menu phía dưới của khung soạn email:

 1. Tại hộp hội thoại Chọn file đính kèm sử dụng Bizfly Drive, chọn file cần đính kèm vào email.
 2. Tại thanh menu phía dưới của cửa sổ Chọn file đính kèm sử dụng Bizfly Drive, bạn sẽ chọn cách thức gắn kèm file vào email qua lựa chọn: Thêm theo dạng file đính kèm
  1. Nếu bật tính năng này: file sẽ được gắn vào email như các file đính kèm thông thường
  2. Nếu tắt (mặc định): file được gắn vào email qua dạng đường dẫn liên kết, bạn phải chia sẻ file cho người nhận để có quyền truy cập.
 3. Ấn Thêm vào email để hoàn tất

Bật/tắt thêm file theo dạng đính kèm

 • Nếu bật gắn file vào email qua dạng file đính kèm:
  • Dung lượng của file sẽ được tính vào dung lượng của email, có thể gây hết dung lượng lưu trữ, hoặc vượt quá dung lượng gửi nhận cho phép.
 • Nếu tắt:
  • Chia sẻ file ở dạng đường dẫn liên kết nên không tốn dung lượng email.
  • Kiểm soát được việc chia sẻ, có thể thu hồi lại quyền, đặt mật khẩu bảo vệ nếu muốn.

Thiết lập quyền chia sẻ file

Theo mặc định, tùy chọn Thêm theo dạng file đính kèm sẽ tắt, file được thêm vào email qua văn bảng dạng đường dẫn liên kết.

Khi gửi email, bạn sẽ được hỏi để thiết lập quyền chia sẻ file cho các người nhận. Các tùy chọn:

 • Cho phép chỉnh sửa: người nhận có thể chỉnh sửa file, nếu là các file văn bản.
 • Đặt mật khẩu bảo vệ: Thêm mật khẩu cho file. Người nhận cần có mật khẩu mới mở được liên kết. Sau đó, Bạn sẽ gửi mật khẩu cho người nhận qua các phương tiện khác, ví dụ như: tin nhắn, điện thoại,…
 • Ngày kết thúc: Thời hạn hết hiệu lực của file đã chia sẻ.

Tải file đính kèm về Drive

Đối với các thư gửi đến có file đính kèm, bạn có thể lưu file lại về drive của mình để chỉnh sửa, chia sẻ lại. Tại giao diện đọc thư, mục file đính kèm, sẽ có nút Thêm vào Bizfly Drive cho mỗi file.