CDN

CDN (Content Delivery Network hay Mạng phân phối nội dung) là một hệ thống máy chủ được đặt ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, chứa những bản sao dữ liệu của nội dung website trong hệ thống để phân phối nội dung dữ liệu như: hình ảnh, CSS, JavaScript, Video, file download… đến người dùng cuối.

Bizfly CDN là hệ thống CDN tự động tối ưu dung lượng và phân phối nội dung của website từ các cụm máy chủ nhằm tăng tối đa tốc độ tải trang cho người dùng khắp Việt Nam, giảm thiểu đến hơn 90% băng thông tiêu thụ.

Bizfly CDN hoạt động như thế nào

 1. Người dùng (Alice) gửi request tới một file bằng URL với một tên miền có dạng <slug>.cdn.vccloud.vn. DNS điều hướng request này tới cụm server CDN tốt nhất, thường là cụm server CDN có vị trí địa lý gần với người dùng và tốc độ mạng từ người dùng tới cụm server CDN nhanh nhất.
 2. Nếu file này chưa được cache trên server CDN, lúc này server CDN sẽ request tới server gốc của website để lấy file.
 3. Server gốc trả về nội dung file cho server CDN.
 4. Server CDN trả về nội dung file cho người dùng (Alice) và cache lại file trên server.
 5. Các người dùng khác (cùng khu vực với Alice) sau đó request tới file sử dụng cùng URL trên.
 6. Server CDN sẽ trả nội dung file từ cache cho người dùng. Quá trình này dẫn đến việc phục vụ file nhanh hơn làm cho trải nghiệm người dùng tốt hơn đồng thời cũng làm giảm đáng kể lượng truy cập tới server gốc.

Các tính năng của Bizfly CDN

 • Phân phối dữ liệu thông minh và hiệu quả: Với cơ chế tự động nhận diện vị trí máy chủ gần người dùng nhất theo vị trí địa lý và theo tốc độ mạng từ người dùng đến các máy chủ CDN, người dùng kết nối đến máy chủ ở đâu nhanh hơn thì sẽ được truy cập đến máy chủ đó để lấy dữ liệu.
 • Caching: Thay vì truy cập và lấy dữ liệu đến máy chủ gốc (origin server), người dùng lấy dữ liệu từ máy chủ CDN, tốc độ nhanh và tiết kiệm băng thông hơn nhiều lần.Với giải pháp cache nhiều tầng (Hot cache và warm cache) giúp giảm đáng kể lượng truy cập vào máy chủ gốc. Cache là nơi lưu trữ dữ liệu tạm thời, nhằm giúp tăng tốc độ truy xuất dữ liệu ở những lần sau.
 • Tối ưu ảnh: loại bỏ các phần dữ liệu không cần thiết, nén ảnh, chuyển đổi định dạng ảnh để giảm kích thước của các hình ảnh trên website nhằm tăng tốc độ truy cập cho website, giúp giảm đáng kể chi phí băng thông sử dụng cho doanh nghiệp sở hữu website và giảm chi phí dữ liệu cho người dùng mạng di động.
 • Tự động chuyển hướng truy cập giữa các cụm máy chủ: Khi có sự cố ở một cụm máy chủ bất kỳ, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng người dùng truy cập đến một cụm máy chủ khác, không làm gián đoạn hoạt động của website.
 • Bảo mật liên kết: Giúp bảo vệ các liên kết khỏi các truy cập không mong muốn, đảm bảo một liên kết chỉ có thể truy cập trong một khoảng thời gian xác định.