Tạo kho video

Hướng dẫn tạo kho video

- Click vào menu ‘Video on Demand’ trên trang dashboard của Bizfly Cloud.

- Nếu người dùng lần đầu sử dụng dịch vụ Bizfly Cloud VoD thì click vào nút ‘Tạo kho lưu trữ video’ trên trang intro dịch vụ.

- Nếu người dùng đã sử dụng dịch vụ Bizfly Cloud VoD rồi thì sẽ click vào nút ‘Khởi tạo kho video trên trang dashboard của dịch vụ’.

- Sau khi click vào nút khởi tạo bạn sẽ nhập các thông tin và cấu hình cho kho video của mình như tên kho video,cấu hình video player, cấu hình bảo vệ nội dung, bật tắt tính năng video analytic.

– Cấu hình video player để phù hợp với website của bạn

– Lựa chọn bật/tắt và cấu hình tính năng bảo vệ nội dung

– Lựa chọn bật/tắt tính năng video analytic

- Sau khi đã cấu hình xong kho video của bạn, click vào nút ‘Khởi tạo’.

- Sau khi khởi tạo thành công, sẽ có thông báo hiện lên trên màn hình, bạn có thể click vào nút ‘Đi đến kho video vừa tạo’ để bắt đầu sử dụng dịch vụ’.