Thay đổi hệ điều hành (rebuild OS)

Bạn có thể tiến hành cài đặt lại hệ điều hành cho cloud server rất dễ dàng và nhanh chóng. Tính năng này cho phép bạn reset hệ điều hành hiện tại về trạng thái ban đầu. Hoặc là cài đặt lại server với hệ điều hành khác mà vẫn giữ được địa chỉ IP, cấu hình, dung lượng ổ cứng…

  • Để thực hiện Rebuild OS, ta vào giao diện quản lý cloud server tại manage.bizflycloud.vn và chọn server cần cài đặt lại hệ điều hành.

Untitled

Chọn server cần cài đặt lại

Untitled

  • Sau đó chuyển qua tab “Thay đổi HĐH” rồi chọn hệ điều hành bạn muốn cài đặt và đồng ý xóa kèm toàn bộ snapshot, lịch sao lưu tự động (nếu có) của Rootdisk trong quá trình thay đổi hệ điều hành.
  • Cuối cùng chọn “Xác nhận thông tin”

Untitled

Chọn Thay đổi hệ điều hành

Untitled

• Đợi quá trình Rebuild OS hoàn tất, mật khẩu đăng nhập server sẽ được gửi qua email của bạn.