Thay đổi hệ điều hành (rebuild OS)

Bạn có thể tiến hành cài đặt lại hệ điều hành cho cloud server rất dễ dàng và nhanh chóng. Tính năng này cho phép bạn reset hệ điều hành hiện tại về trạng thái ban đầu. Hoặc là cài đặt lại server với hệ điều hành khác mà vẫn giữ được địa chỉ IP, cấu hình, dung lượng ổ cứng…

  • Để thực hiện Rebuild OS, ta vào giao diện quản lý cloud server tại manage.bizflycloud.vn và chọn server cần cài đặt lại hệ điều hành.

  • Sau đó chuyển qua tab “Thay đổi HĐH” rồi chọn hệ điều hành bạn muốn cài đặt và ấn xác nhận.

  • Đợi quá trình Rebuild OS hoàn tất, mật khẩu đăng nhập server sẽ được gửi qua email của bạn.