Sử dụng split view

Split view là chế độ chia màn hình thành hai không gian riêng biệt, bạn có thể xem trước email mà không cần mở, giúp bạn duyệt mail dễ dàng và nhanh chóng hơn.

– Để cài đặt chức năng split view, bạn thực hiện như sau:

Vào: Cài đặt -> Chung -> Ngăn đọc

Lựa chọn Bật ngăn đọc và chọn không gian hiển thị ở bên phải hoặc bên dưới hộp thư đến

Chọn Lưu lại để lưu lại các thông tin cài đặt

Khị bạn quay trở lại hộp thư đến, màn hình của bạn sẽ được phân chia ra làm 2 phần:

Click vào email bạn muốn đọc và trải nghiệm tính năng của chúng tôi.

– Thay đổi vị trí hiển thị ngăn đọc

Để thay đổi không gian hiển thị ngăn đọc sang vị trí mới khác, lựa chọn button của Split view lúc này đã hiển thị trên toolbar

Lựa chọn vị trí không gian hiển thị để thay đổi: