[CWP] Tạo và quản lý account

Hướng dẫn quản lý account trên Centos Web Panel (CWP):

Tổng quan User account

user-account

  • New Account: Tạo một account user mới.

  • List Accounts: List toàn bộ các user.

  • Fix Permissions: Tính năng rất hữu dụng giúp fix toàn bộ file của user về phân quyền chuẩn 644 và toàn bộ folder của user về phân quyền chuẩn 755.

permission

  • CWP -> CWP Migration: Chuyển đổi một user từ CWP ở server này sang CWP ở server khác, chi tiết hướng dẫn được đặt ngay trong giao diện của mục này: Instructions for usage

  • cPanel Migration: Restore một account từ cPanel server vào CWP, đơn giản chỉ cần import file tar.gz, hướng dẫn chi tiết trên forum của CWP: Account Migration Instructions

  • User Quota: Thay đổi user quota bằng cách thay đổi giới hạn trong packages, tuy nhiên mục này chỉ đặt link tới mục List packages, không có tính năng thay đổi ngay tại đây.

1. Thêm một user mới

Tại cửa sổ quản trị, mục User Accounts => New Account:

Điền các thông tin để khởi tạo một account:

new-

+ Domain name: Domain đi kèm với user

+ Username: tên người dùng

+ Password: mật khẩu của user

+ Admin Email: email admin của user

+ Server IPs: IP chạy domain

+ Package: gói tài nguyên user được sử dụng

+ Inode:

+ Process limit:

+ Open files:

+ Additional Options:

Backup user account:

Shell Access: Disable by default for security reasons

AutoSSL: Domain must be point to server.

2. Sửa, xóa, khóa một user

Với tài khoản quản trị (tài khoản root), bạn sẽ có toàn quyền với các user.

edit-

– Edit (sửa): sửa lại IP, email, package và một số thông tin khác

edit-user

– CWP không cho phép sửa Username và Main Domain của user

– Suspend (khóa): Trong một vài trường hợp, user có một số dấu hiệu bất thường hoặc không chịu trả phí, admin có thể tạm khóa account cho tới khi vấn đề được giải quyết.

– Delete (xóa): Xóa user

– Khi xóa user, toàn bộ thông tin và dữ liệu của user, bao gồm cả web và database đều sẽ bị xóa.

3. Đổi mật khẩu user

Nếu user quên mật khẩu hay cần thay đổi, là admin, có thể thực hiện theo các bước dưới đây:

Click vào biểu tượng Change password

change-passwd

Tại đây, nhập password mới vào New Password và Confirm New Password và ấn “Change … Password” để cập nhật password mới.

Trên đây là hướng dẫn các thao tác cơ bản để quản lý account cho CWP.