Cài đặt Extension Call-Center trên Chrome

1. Extension phone download

 • Extension phone có trên Chrome Web Store của Google Chrome, hãy click vào link sau để vào tải Extension Phone của Bizfly

https://chrome.google.com/webstore/detail/bizfly-callcenter-2/cdippgmkkkedidbhenkheoiiagobmpao?hl=en-US

 • Sau khi click vào link trên sẽ hiện ra 1 tab mới thì click tiếp vào Add to Chrome

Untitled

 • Sau đó hiện ra 1 button mới thì bấm tiếp vào Add extension

Untitled

 • Sau khi tải xong sẽ hiện thông báo added Bizfly Callcenter to Chrome

Untitled

 • Sau đó hãy pin biểu tượng Bizfly Callcenter để hiện ra ngoài

Untitled

 • Sau đó bên ngoài sẽ thấy biểu tượng như trong hình dưới, hãy click vào biểu tượng màu đỏ đó và sẽ xuất hiện 1 tab mới để đăng nhập tài khoản máy lẻ.

Untitled

 • Sau khi xuất hiện tab mới như hình dưới thì hãy dùng tài khoản và mật khẩu máy lẻ để đăng nhập.

Untitled

 • Sau khi điền thông tin tài khoản và mật khẩu máy lẻ và bấm Đăng nhập sẽ xuất thấy thông tin như hình dưới đây.

Untitled

 • Lúc này icon của Extension do chưa đăng nhập nên vẫn hiện màu đỏ (được khoanh tròn)
 • Bấm Confirm Account Extensions để xác nhận thông tin sẽ thấy icon hiện màu xanh chứng tỏ đăng nhập thành công, máy lẻ đã online

Untitled

 • Google Chrome sẽ hỏi bạn có cho phép Allow microphone, hãy bấm vào Allow nhé.

2. Sử dụng extension

2.1. Tính năng nghe gọi

Untitled

 • Gọi thử bằng cách bấm vào biểu tượng Extension được khoanh tròn màu đỏ rồi nhập số vào và bấm gọi.

Untitled

 • Khi có cuộc gọi đến sẽ hiển thị thông báo từ Google Chrome trên màn hình.

Untitled

 • Click vào Trả lời trong thông báo hoặc click vào icon extension để trả lời cuộc gọi

Untitled

2.2. Tính năng chọn trạng thái máy lẻ
 • Tính năng cho phép chọn trạng thái máy lẻ không hoạt động hoặc hoạt động khi click vào biểu tượng đóng khung đỏ trong hình dưới.
 • Với trạng thái Sẵn sàng thì máy lẻ có thể gọi ra và nhận cuộc gọi vào bình thường
 • Trạng thái Chỉ gọi ra cho phép máy lẻ chỉ có thể gọi ra và không nhận cuộc gọi vào
 • Trạng thái Chưa sẵn sàng thì máy lẻ sẽ mất cả quyền gọi ra và nhận cuộc gọi vào.

Untitled

2.3. Tính năng chọn số gọi ra
 • Tính năng này được sử dụng khi khách hàng có nhiều hơn một hotline để gọi ra

Untitled

2.4. Tính năng xem lịch sử cuộc gọi
 • Click vào biểu tượng được khoanh đỏ để xem lịch sử cuộc gọi.

Untitled

2.5. Tính năng xem Danh bạ
 • Click vào biểu tượng được khoanh đỏ để xem các liên hệ danh bạ.

Untitled

 • Sau đó sẽ thấy hiện danh sách liên hệ được quản lý trong dashboard Call Center

Untitled

2.6. Tính năng hiện trạng thái kết nối và cảnh báo tín hiệu kém
 • Bình thường khi kết nối mạng ổn định thì việc gọi ra sẽ không có thông báo kết nối
 • Nếu kết nối mạng thiếu ổn định thì trên extension sẽ hiện thông báo như phía dưới

Untitled