Mô hình #1: VoD Store (hosting video)

Triển khai như một kho video cho website, app di động có đầy đủ các tính năng lưu trữ, quản lý, transcode và phân phối video. Kho video này có thể tích hợp nhanh vào website, app di động thông qua plugin nhúng.

.
.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT