Chat

Trong thời điểm chúng tôi biên soạn tài liệu này, có lẽ hầu hết các giáo viên cũng như học viên đều quen thuộc với hình thức trao đổi trực tuyến này. Đây là một dịch vụ được cung cấp bởi rất nhiều công ty khác nhau trên thế giới cũng như ở Việt Nam, điển hình như Y!M, AOL, MSN, Google Talk,…

Trên môi trường Moodle cũng hỗ trợ một công cụ hoàn toàn tương tự giúp giáo viên và học viên có thể trao đổi trực tiếp với nhau. Khác với công cụ diễn đàn, giáo viên và học viên không cần phải đăng nhập cùng lúc, đối với công cụ này, đòi hỏi tất cả những ai muốn tham gia phải có một máy vi tính kết nối Internet và truy cập vào khóa học trong cùng một thời gian.

Chức năng của công cụ Chat

 • Trao đổi trong một phiên Chat (Talk in a chat): cho phép người dùng tham gia vào các phiên Chat.
 • Xem các phiên Chat trước (Read chat logs): cho phép người dùng xem bản sao nội dung của các phiên Chat trước kèm theo thông tin người nào đã gửi lên thông điệp nào.
 • Xóa nội dung của phiên Chat (Delete chat logs): cho phép người dùng xóa nội dung của các phiên Chat. Theo mặc định, chức năng này chỉ dành cho giáo viên

Tạo phòng Chat

Để sử dụng công cụ này, trước tiên giáo viên cần tạo ra một phòng Chat và phải nêu ra thời gian cụ thể trong thời khóa biểu của khóa học để học viên có thể chủ động trong việc sắp xếp thời gian. Có thể tạo ra một phiên duy nhất cho tất cả học viên hoặc cũng có thể tạo ra những phiên (sesion) khác nhau cho cùng một chủ đề để tất cả học viên đều có thể tham gia.

Các bước tạo ra một phiên Chat (Chat session):

 1. Vào chế độ chỉnh sửa.
 2. Chọn Chat từ “nút menu thêm hoạt động trong phần của khóa học” mà giáo viên muốn đưa vào một phòng Chat. Giáo viên sẽ được chuyển sang làm việc trên một trang, đây chính là trang khởi tạo phòng Chat.
 3. Đặt tên cho phòng Chat trong ô Name of this Chat room (Tên của phòng Chat này) và đưa ra những chỉ dẫn cần thiết để sử dụng trong trình soạn thảo Introduction text (Giới thiệu). Trang khởi tạo phòng Chat
 4. Thiết lập thời gian cho phiên Chat đầu tiên trong ô Next Chat time (Thời gian Chat tiếp theo).
 5. Thiết lập những tùy chọn chung cho phòng Chat: Repeat sessions (Lặp lại các phiên), có 4 chọn lựa cho mục này:
  • Don’t publish any chat time (Không công bố thời gian Chat): tạo ra một phòng Chat luôn luôn hoạt động và không chỉ định thời gian cụ thể.
  • No repeat – Publish the specified time only (Chat một lần): Tạo ra phòng Chat chỉ dùng 1 lần và chỉ hoạt động một lần duy nhất trong suốt thời gian chỉ ra trong Bước 4.
  • At the same time everyday (Hàng ngày): Tạo ra một mục trong thời khóa biểu của khóa học về phiên Chat hàng ngày vào thời gian đã chỉ ra trong Bước 4.
  • At the same time every week (Hàng tuần): Tạo ra một mục trong thời khóa biểu của khóa học về phiên Chat hàng tuần vào thời gian đã chỉ ra trong Bước 4.
  • Save past sessions (Lưu trữ các thông tin Chat trước đó): Khi một phiên Chat kết thúc, một bản sao của phiên Chat đó sẽ được lưu lại trong một khoảng thời gian cụ thể mà giáo viên đưa ra ở mục này.
  • Xem các phiên Chat trước đó: tùy chọn ở mục này cho phép giáo viên qui định đối tượng nào có thể xem nội dung của những phiên Chat đã được lưu lại.
 6. Thiết lập thuộc về những cài đặt chung:
  • Group mode: đây là nơi mà giáo viên có thể thiết lập chế độ làm việc theo nhóm cho hoạt động này. Nếu việc phân nhóm đã được áp đặt trong thiết lập chung của khóa học thì chọn lựa ở mục này không có tác dụng.
  • Visible: Việc chọn lựa Show/Hide ở đây sẽ quyết định học viên có thể nhìn thấy phòng Chat mà giáo viên sắp tạo ra hay không.
 7. Chọn nút Save changes. Tên mà giáo viên đã đặt cho phòng Chat sẽ xuất hiện trên trang chính của khóa học như là một liên kết để truy nhập vào phòng Chat.

Sử dụng công cụ Chat

Ngay cả khi giáo viên có thiết lập về thời gian Chat cụ thể thì phòng Chat vẫn luôn luôn hoạt động. Moodle không giới hạn truy nhập vào các phòng Chat dựa trên thời gian đã thiết lập khi khởi tạo. Thay vào đó, nó tạo ra những mục trong thời khóa biểu của khóa học để nhắc nhở mọi người đăng nhập vào phòng Chat đúng thời gian qui định. Nếu học viên muốn vào phòng Chat trong những thời gian ngoài qui định, họ vẫn có thể trao đổi với một người nào khác vào đó cùng thời gian.

Có 2 phiên bản của phòng Chat, phiên bản thông thường và phiên bản không có các khung và JavaScript.

 • Ở phiên bản thông thường, người dùng có thể gõ những thông điệp trong vùng nhập văn bản ở phía dưới của cửa sổ trình duyệt và/ hoặc gọi (bằng tiếng beep) tới những người dùng khác. Giáo viên cũng có thể nhắc nhở học viên điều chỉnh tiếng beep ở mức tối thiểu nếu nó gây ra cảm giác không thoải mái. Mỗi khi gõ thông điệp vào vùng nhập văn bản, sau đó nhấn phím Enter trên bàn phím và thông điệp sẽ được gửi lên màn hình Chat và truyền đến tất cả mọi người có tham gia vào phiên Chat. Công cụ Chat trong Moodle hoạt động dựa trên nguyên lý tải tự động màn hình Chat mỗi 5 giây, vì vậy người dùng sẽ không thể nhìn thấy thông điệp gửi đi trên màn hình Chat ngay lập tức, mà phải sau 5 giây kể từ khi nhấn phím Enter. Ở bên phải của cửa sổ trình duyệt, Moodle liệt kê danh sách những người tham gia kèm theo khoảng thời gian mà họ đã không có động tĩnh gì. Ví dụ về một phiên Chat
 • Ở phiên bản không có các khung và JavaScript, người dùng có thể gửi đi những thông điệp bằng cách gõ vào vùng nhập văn bản và sau đó chọn nút Submit. Chọn nút Refresh để xem tất cả những thông điệp đã được gửi lên.