Bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư

Tại Bizfly Cloud, chúng tôi luôn đặt việc bảo vệ dữ liệu của khách hàng lên hàng đầu. Để thực hiện điều này, chúng tôi cung cấp các biện pháp kỹ thuật, quy trình vận hành và hợp đồng cần thiết để bảo vệ dữ liệu của khách hàng.

Với Bizfly Cloud, khách hàng cũng có thể quản lý quyền riêng tư của dữ liệu của mình, kiểm soát cách dữ liệu của bạn được sử dụng, ai có quyền truy cập vào dữ liệu đó. Chúng tôi cung cấp các tính năng này với môi trường điện toán đám mây linh hoạt và bảo mật nhất hiện nay.

Kiểm soát dữ liệu

Khách hàng chủ động kiểm soát vị trí lưu trữ dữ liệu, phân quyền truy cập vào dữ liệu của mình dựa trên các dịch vụ, tiện ích mà Bizfly Cloud cung cấp.

Công cụ Bizfly Cloud Identity and Access Management - IAM cho phép khách hàng quản lý quyền truy cập vào các dịch vụ và tài nguyên trên Bizfly Cloud.

Bizfly Key Management Service cho phép khách hàng tạo và quản lý khóa mã hóa một cách an toàn.

Tính năng Application Credential cho phép khách hàng kiểm soát thông tin xác thực, được dùng cho kết nối từ các ứng dụng tới dịch vụ trên Bizfly Cloud.

Quyền riêng tư dữ liệu

Bizfly Cloud chỉ xử lý dữ liệu - là các dữ liệu khách hàng khai báo với Bizfly Cloud - dưới sự đồng ý của khách hàng, chúng tôi không chia sẻ dữ liệu của khách hàng với các bên thứ 3, ngoại trừ yêu cầu từ các bên có thẩm quyền, như được mô tả trong “Điều khoản sử dụng”“Chính sách bảo mật”.

Thể hiện sự tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, Bizfly Cloud đã đạt được chứng chỉ ISO 27001 cho quản lý an toàn thông tin và ISO 27017 cho quản lý an toàn thông tin dành riêng cho nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây.