Tăng dung lượng Volume

1. Tăng dung lượng cho rootdisk.

Bizfly cung cấp tính năng tăng dung lượng cho rootdisk, giúp khách hàng có thể chủ động thao tác trên dashboard mà không cần xóa server.

Để thực hiện tăng dung lượng cho root disk, các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào vào thông tin server trên dashboard.

Untitled

Bước 2: Truy cập vào ổ cứng, chọn rootdisk của server và tăng dung lượng.

Untitled

Bước 3: chọn dung lượng cần tăng sau đó nhấn xác nhận.

Untitled

Trong đây ta có thể chọn 1 trong 2 chức năng:

Đối với Tăng dung lượng không cần khởi động lại, bạn xem thêm hướng dẫn để thực hiện.

2. Tăng dung lượng ổ cứng.

Bước 1: Chọn ổ cứng cần tăng dung lượng

Trang Dashboard=> chọn Ổ cứng => chọn ổ cứng cần tăng dung lượng.

Click vào phần setting cho ổ , chọn Tăng dung lượng.

Untitled

Bước 2: Nhập vào dung lượng mong muốn, lưu ý đây sẽ là dung lượng của ổ sau khi tăng.

Có thể điền số tùy chọn vào ô đầu tiên, hoặc chọn các dung lượng đề xuất ở các ô bên cạnh. Dung lượng phải là bội số của 10GB và lớn hơn dung lượng ban đầu.

Untitled

Sau đó click vào nút Xác nhận và đợi quá trình hoàn tất.

Kết quả, ổ cứng đã được tăng:

Untitled

Như vậy việc tăng dung lượng cho ổ rootdisk đã hoàn thành. Quý khách có thể kiểm tra thêm từ phía trong server để đảm bảo server nhận đủ dung lượng ổ và bật lại các service cần thiết để dịch vụ hoạt động bình thường.