Tăng dung lượng Volume

Bizfly cung cấp tính năng tăng dung lượng cho rootdisk, giúp khách hàng có thể chủ động thao tác trên dashboard mà không cần xóa server.

Lưu ý 1: Thao tác này sẽ tắt server , nên để đảm bảo dữ liệu cũng như dịch vụ đang chạy bên trong server không bị lỗi do quá trình tắt đột ngột, quý khách nên chủ động tắt các dịch vụ bên trong server trước và tắt server rồi mới thực hiện các bước tiếp theo.

Để thực hiện tăng dung lượng cho root disk, các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn ổ cứng cần tăng dung lượng

Chọn menu Cloud Server => chọn Ổ cứng => chọn ổ cứng cần tăng dung lượng

Bước 2: Tăng dung lượng cho ổ

Click vào phần setting cho ổ , chọn Tăng dung lượng

Nhập vào dung lượng mong muốn, lưu ý đây sẽ là dung lượng của ổ sau khi tăng.

Có thể điền số tùy chọn vào ô đầu tiên, hoặc chọn các dung lượng đề xuất ở các ô bên cạnh. Dung lượng phải là bội số của 10GB và lớn hơn dung lượng ban đầu.

Sau đó click vào nút Tăng dung lượng

và đợi quá trình hoàn tất.

Kết quả, ổ cứng đã được tăng

Như vậy việc tăng dung lượng cho ổ rootdisk đã hoàn thành. Quý khách có thể kiểm tra thêm từ phía trong server để đảm bảo server nhận đủ dung lượng ổ và bật lại các service cần thiết để dịch vụ hoạt động bình thường.