Hướng dẫn

Bizfly Cloud Identify and access management là công cụ quản lí truy cập và phân quyền người dùng trên các dịch vụ của bizfly cloud. Công cụ này giúp người dùng chia sẻ tài nguyên dịch vụ với người dùng khác trong cùng hệ thống của Bizfly Cloud và phân quyền giới hạn với người dùng đó. Đối với các tổ chức doanh nghiệp trong thời đại số, các doanh nghiệp sẽ bao gồm rất nhiều bộ phận và phòng bạn, trong mỗi bộ phận, phòng ban sẽ gồm các thành viên, để quản lí và chia sẻ tài nguyên sử dụng cho họ cần một hệ thống cho phép lựa chọn, tuỳ chỉnh quyền truy cập vào các tài nguyên dịch vụ thay vì cách sử dụng truyền thống là chia sẻ tài khoản hay chia sẻ toàn bộ tài nguyên dịch vụ với những người dùng khác. Bizfly Cloud Identify and access management là dịch vụ hỗ trợ cho nền tảng của Bizfly Cloud được phát triển bởi Bizfly Cloud, do đó dịch vụ này hoàn toàn miễn phí. Người dùng chỉ phải xác nhận nâng cấp trả phí hay được mời vào dự án ( project ) là có thể sử dụng được dịch vụ.


Tổng hợp các hướng dẫn sử dụng dịch vụ IAM qua dashboard.

Tạo role với các quyền tự quy định
Tag
Mở rộng quyền hạn của role
Phân quyền người dùng trong project của bạn
Các câu hỏi thường gặp khi sử dụng IAM Bizfly Cloud.