Bắt đầu sử dụng

Chi tiết về thiết lập tài khoản với Bizfly Cloud. Các vấn đề liên quan tới tài khoản: Thay đổi Email, Số điện thoại, quên mật khẩu

Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản, đây là nơi bạn sẽ bắt đầu: hướng dẫn đăng ký, xác thực tài khoản, xác thực email, xác thực thanh toán.

Chi tiết về cách thanh toán, phương thức thanh toán, hợp đồng, trả trước, trả sau.

Truy cập nhanh

Bizfly Cloud cung cấp nhiều cách để hỗ trợ người dùng, mỗi một cách sẽ có nhiệm vụ riêng, Bạn có thể tham khảo các trang web sau

Tổng quan về nền tảng

Chính sách sử dụng Cloud Server
Các khu vực khả dụng

Tính năng và thay đổi mới

Các thay đổi sắp tới
 • Hỗ trợ upload của người dùng lên hệ thống để khởi tạo server từ image custom của khách hàng.

 • Cho phép lưu trữ snapshot, volume thành image và hỗ trợ download về các image này.

Tháng 10 năm 2020
 • Thêm cơ chế tính giá cho sao lưu. Người dùng lúc này chỉ phải trả chi phí sao lưu một lần thay vì phải chi trả các snapshot tạo ra bởi lịch sao lưu

 • Tự động chọn SSH Key khi khởi tạo Cloud Server

 • Hiển thị nhanh các Rule của Firewall tại trang chi tiết của một Cloud Server

 • Hiển thị chi phí dự kiến khi mua thêm băng thông

 • Hỗ trợ các API quản lý Rule của Firewall

 • Cho phép restore trực tiếp từ các snapshot

Tháng 9 năm 2020
 • Tạo nhiều máy chủ cùng một cấu hình: Người dùng có thể tạo nhiều máy chủ đồng thời với cùng thông tin cấu hình.

 • Thêm mới trang chi tiết của một Cloud Server với đầy đủ thông tin về Cloud Server, các Volume của Cloud Server, các bản Snapshot, các Lịch Backup và thông tin về các thiết lập Firewall

 • Cấu hình Firewall cho máy chủ tại trang chi tiết của Cloud Server một cách dễ dàng và nhanh chóng