Hướng dẫn

Bizfly Cloud hỗ trợ các máy ảo Linux-based và Windows-based, sử dụng công nghệ Openstack/KVM cho nền tảng điện toán đám mây và ảo hóa.


Tổng hợp các hướng dẫn sử dụng dịch vụ Cloud Server qua Dashboard.

Bắt đầu sử dụng Cloud Server


Khởi tạo Cloud Server từ trang quản lý tài nguyên của Bizfly Cloud. Người dùng có thể khởi tạo Cloud Server từ các hệ điều hành có sẵn hoặc sử dụng Snapshot, Prebuilt-App.
Tạo và quản lý SSH Key để truy cập vào các máy chủ Cloud Server.
Quản lý các Volume (ổ cứng) gắn ngoài cho Cloud Server. Khách hàng có thể tạo mới, thay đổi kích thước ổ cứng hoặc gắn ổ cứng vào các máy chủ khác nhau.

Sử dụng các tính năng nâng cao

Quản lý các Cloud Server: theo dõi, quản trị cơ bản (start, stop), thay đổi cấu hình, thay đổi hệ điều hành,…
Thiết lập sao lưu tự động cho các Cloud Server và các Volume.
Tạo và quản lý các Snapshot của Volume. Khách hàng có thể thực hiện restore các Volume từ Snapshot.
Tạo và thiết lập các tập rule Firewall và cấu hình Firewall cho Cloud Server.
Bật hoặc tắt IPv6 cho Cloud Server. Các Cloud Server có thể sử dụng IPv6 để giao tiếp với các hệ thống sử dụng IPv6 khác.