Activity Log


Activity Log là dịch vụ hỗ trợ theo dõi lịch sử thao tác trên hệ thống của Bizfly Cloud.

Bước 1:

Truy cập vào Dashboard của dịch vụ IAM

Bước 2:

Sau đó click chọn Tab Activity Log

image

Bước 3:

Khi giao diện tra cứu log hiển thị, kết quả hiện ra sẽ là của project mặc định.

Tại đây ta có thể tìm kiếm thêm log tại project khác bằng cách bấm vào tên project rồi chọn project cần tìm kiếm log.

image

Hãy chọn khoảng thời gian cần tìm kiếm bằng cách nhấn vào các mốc thời gian được cài đặt trước hoặc cũng có thể nhập thời gian trực tiếp vào hai ô input FromTo hay nhấn vào biểu tượng bên cạnh để chọn.

image

Ngoài ra hệ thống còn cung cấp thêm các bộ lọc khác giúp kết quả tìm kiếm được chính xác hơn như:

  • request_id: giúp tìm kiếm theo id của request

  • service: tìm kiếm theo tên của dịch vụ

  • user: tìm kiếm theo tài khoản người thao tác

image

Hệ thống cũng hộ trợ thêm việc tìm kiếm theo nội dung tại mục Line contains. Hãy nhập nội dung cần tìm kiếm vào đó, ở ví dụ này là 72489e7e.

image

Tiếp theo, hãy nhấn vào nút Run query lúc này hệ thống bắt đầu tìm kiếm và trả ra các kết quả có chứa nội dung cần tìm kiếm. Kết quả hiển thị sẽ bao gồm 2 phần: “Biểu đồ thể hiện tần suất log” và “Bảng dữ liệu log”.

image

Ngoài ra, khi nhấn vào nút Live, bảng dữ liệu log sẽ được cập nhật theo thời gian thực. Điều đó có nghĩa là mỗi khi có thao tác mới trên project đang tìm kiếm log sẽ được hiển thị ngay lên bảng dữ liệu log.

image

Activity Log cũng có hộ trợ tính năng Export với các định dạng được hỗ trợ như txt, json, csv

image