Xóa kho video

Xóa một kho video

  • Click vào nút ‘Xóa kho video’ trên menu

  • Khi thông báo xóa kho video xuất hiện, click vào nút ‘Xác nhận xóa’

  • Nhập OK vào form xác nhận xóa, sau đó click nút ‘Xác nhận’

  • Sau khi hoàn tất, giao diện sẽ xuất hiện thông báo Xóa kho thành công. Tất cả tài nguyên trong kho video sẽ bị xóa vĩnh viễn