Hướng dẫn

Bizfly Cloud Watcher hỗ trợ tính năng cho phép tạo và quản lý các cảnh báo đối với tài nguyên Cloud Servers, Ổ cứng, … trên môi trường Bizfly Cloud


Tổng hợp các hướng dẫn sử dụng dịch vụ Bizfly Cloud Watcher qua Dashboard.

Bắt đầu sử dụng Bizfly Cloud Watcher


Tiến hành tạo Người nhận với các phương thức sử dụng để nhận cảnh báo
Tạo và quản lý cảnh báo Cloud Servers để nhận các cảnh báo đã cấu hình