Hẹn giờ gửi mail

Là tính năng cho phép bạn cài đặt giờ để gửi email. Bạn có thể soạn email trước và gửi email theo ngày giờ định sẵn

  1. Trong giao diện soạn email, chọn mũi tên ở nút Gửi và chọn Lên lịch gửi:

  2. Trong giao diện Lên lịch gửi, bạn có thể chọn nhanh thời gian gửi theo các mốc giới thiệu có sẵn hoặc chọn Tùy chỉnh thời gian.

  3. Sau khi chọn thời gian gửi, email được hẹn giờ gửi sẽ nằm trong mục Đã lên lịch.

Bạn có thể Hủy lịch gửi để xóa mail hoặc cần sửa lại nội dung.

Mail sẽ được chuyển sang hộp thư đã gửi sau khi gửi đi thành công.