Khôi phục mật khẩu Cloud Server

Bizfly Cloud cung cấp tính năng reset mật khẩu server ngay trên Dashboard.

Để reset mật khẩu của server, trong mục Cloud Server, chọn mục Máy chủ

Click vào tên máy chủ cần reset mật khẩu, ví dụ ở đây là server có tên rebuildos

Chọn mục Truy cập:

Chọn Reset mật khẩu và OK

Đổi mật khẩu server Windows

Với windows server, mật khẩu sẽ KHÔNG được gửi về mail đăng ký, bạn cần truy cập vào Console của server để đặt mật khẩu mới.

Sau khi reset mật khẩu thành công , Mở console để tiến hành đặt mật khẩu cho server Windows:

Ở màn hình Windows, chọn Start menu ở góc cuối bên tay trái màn hình -> lựa chọn Control Panel:

Lựa chọn User Accounts:

Chọn Manage another account -> Administrator -> Create a password để tiến hành đặt lại mật khẩu cho server Windows:

Đổi mật khẩu server Linux

Đối với server Linux thì mật khẩu mới sẽ được gửi trực tiếp vào mail đăng ký tài khoản:

Như vậy server đã được reset lại password , ta có thể sử dụng để đăng nhập lại server.