Khôi phục mật khẩu Cloud Server

Bizfly Cloud cung cấp tính năng reset mật khẩu server ngay trên Dashboard.

Để reset mật khẩu của server, trong mục Cloud Server, chọn mục Máy chủ

Click vào tên máy chủ cần reset mật khẩu, ví dụ ở đây là server có tên “snapshot-test1-2vcpu-2gb-1-0waf4”

Untitled

Chọn mục Truy cập:

Untitled

Server sẽ được khởi động lại trong quá trình đặt lại mật khẩu. Vui lòng không đóng cửa sổ này trong khi quá trình đang được thực hiện.

Sau khi quá trình reset password hoàn tất mật khẩu mới sẽ được gửi qua Email.

Chọn Xác nhận

Untitled

Đổi mật khẩu server Windows

Với windows server, mật khẩu sẽ KHÔNG được gửi về mail đăng ký, bạn cần truy cập vào Console của server để đặt mật khẩu mới.

Untitled

Sau khi reset mật khẩu thành công , Mở console để tiến hành đặt mật khẩu cho server Windows:

Untitled

Ở màn hình Windows, chọn Start menu ở góc cuối bên tay trái màn hình -> lựa chọn Control Panel:

Untitled

Lựa chọn User Accounts:

Untitled

Chọn tiếp user accounts

Untitled

Chọn Manage another account -> Administrator -> Create a password để tiến hành đặt lại mật khẩu cho server Windows:

Untitled

Untitled

Untitled

Nhập mật khẩu mới

Untitled

Đổi mật khẩu server Linux

Đối với server Linux thì mật khẩu mới sẽ được gửi trực tiếp vào mail đăng ký tài khoản:

Untitled