Thông tin thêm


App Engine của Bizfly Cloud là công cụ dạng Platform as a Serivce (PaaS) cung cấp cho người dùng cá nhân nền tảng để triển khai các ứng dụng cơ bản và các ứng dụng chuyên sâu dành cho doanh nghiệp. Khi triển khai ứng dụng trên App Engine, các nhà phát triển sẽ không còn phải lo đến phía hạ tầng mà chỉ cần tập trung vào phát triển phần mềm.Tổng hợp các vấn đề và bài viết liên qua tới dịch vụ App Engine.

Các câu hỏi thường gặp khi sử dụng App Engine.
Cách thức App Engine hoạt động.
Chính sách sử dụng BizflyCloud App Engine