Cài đặt và sử dụng Zoiper trên IOS

Cài đặt Zoiper trên IOS

Bước 1: Tìm và cài đặt trên App Store

  • Cài đặt

    Vào App Store và cài đặt Zoiper

Cài đặt xong, hãy mở lên để thấy màn hình chính trên IOS

Để sử dụng account do Bizfly cung cấp, chúng ta sẽ làm như sau:

Chọn Setting–> Account –> chọn dấu + –> chọn Manual configuration —> SIP Account

Sau đó điền các thông số cầu hình từ Bizfly cung cấp bào gồm

Username, password, domain, còn Account name thì đặt tùy ý

Sau khi điền đủ thông tin chúng ta bấm Register, và hiện lên Status OK là hoàn tất

Để sử dụng ta quay lại chọn Dialpad và quay số cần gọi