Platform Overview

Khách hàng có thể tìm thấy các thông tin về nền tảng Bizfly Cloud, các thông tin đặc tả sản phẩm và các chính sách tại đây

Điều khoản sử dụng các dịch vụ trên hệ thống Bizfly Cloud với từng khách hàng
Các chính sách liên quan tới vấn đề bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu của khách hàng

Thông tin về chính sách dùng thử miễn phí của các dịc vụ trên hệ thống Bizfly Cloud

Cam kết chất lượng dịch vụ của Bizfly Cloud

Các câu hỏi thường gặp với người mới bắt đầu sử dụng các sản phẩm của Bizfly Cloud

Bảng giải thích các thuật ngữ được sử dụng trong hệ thống của Bizfly Cloud