Tùy chỉnh domain cho Webmail

Bạn đang sử dụng dịch vụ Business Email của Bizfly Cloud và muốn truy cập vào webmail thông qua tên miền riêng của bạn – mail.yourcompany.com thay vì truy cập qua tên miền mail.bizflycloud.vn, sử dụng tính năng tùy chỉnh tên miền của Bizfly Cloud sẽ giúp bạn thực hiện điều này một cách nhanh chóng.


Các bước thực hiện:

Bước 1: Tạo bản ghi CNAME trỏ về http://wmh.bizflycloud.vn/

 • Tại trang quản lý DNS của tên miền, bạn tạo thêm bản ghi CNAME giá trị wmh.bizflycloud.vn cho domain mà bạn muốn sử dụng để truy cập webmail. Ví dụ: Tên miền của bạn là vrtour.vn, và bạn muốn truy cập webmail tại đường dẫn mail.vrtour.vn, bạn cần tạo thêm bản ghi CNAME với tên là mail.vrtour.vn và giá trị là wmh.bizflycloud.vn:

VD cấu hình DNS ở Mắt bão:

Untitled

VD cấu hình DNS ở Inet:

Untitled

VD cấu hình DNS ở PA Vietnam:

Untitled

 • Sau khi trỏ xong, bạn cần chờ khoảng 1-2 phút để bản ghi CNAME được cập nhật trước khi thực hiện các bước cấu hình tiếp theo.
 • Để kiểm tra việc tạo bản ghi đã thành công hay chưa, bạn có thể kiểm tra qua tool: https://mxtoolbox.com/CnameLookup.aspx

Giao diện nếu trỏ thành công:

Untitled

Bước 2: Cấu hình trên Dashboard dịch vụ Business Email

 • Sau khi đăng nhập lại tài khoản, hệ thống của chúng tôi sẽ chuyển bạn đến trang dashboard. Trong mục Các dịch vụ đang sử dụng, tại dịch vụ Business Email, bạn chọn tên miền mà bạn muốn cấu hình, sau đó hệ thông sẽ chuyển đến trang quản trị tên miền của dịch vụ Business Email.

Untitled

 • Tới trang Cài đặt của tên miền > Cấu hình tên miền

Untitled

 • Trong phần tên miền Webmail, bạn nhập tên miền muốn sử dụng để truy cập vào trang webmail, sau đó click chọn Thiết lập:

Untitled

 • Nếu bạn đã tạo bản ghi CNAME thành công ở bước trên, click chọn Tiếp:

Untitled

 • Nếu hệ thống thông báo như sau, có nghĩa là việc tạo bản ghi của bạn chưa chính xác, bạn cần thực hiện trỏ lại trước khi hoàn thành việc cấu hình tên miền tùy chỉnh cho Webmail.

Untitled

 • Quá trình cấu hình kết thúc, hệ thống báo thành công, bạn có thể truy cập tên miền mới cho Webmail tại địa chỉ: https://mail.yourdomain.com
 • Hiện tại, webmail của bạn sẽ sử dụng https, với SSL Cert miễn phí của Let’s Encrypt, và hệ thống chưa hỗ trợ tính năng upload SSL cert.

Logo mặc định của Webmail:

Untitled

Bên cạnh khả năng tùy chỉnh domain cho Webmail, bạn còn có thể tùy chỉnh logo cho giao diện Webmail, thay vì sử dụng logo mặc định hiện tại của Bizfly Cloud. Để thực hiện tùy chỉnh logo, bạn thực hiện theo các bước sau:

 • Vào phần Thông tin tên miền: Click phần logo > chọn Tải lên logo nếu chưa có:

Untitled

hoặc chọn Cập nhật logo nếu đã có logo:

Untitled

 • Tại popup Tải lên logo, chọn logo để upload:

Untitled

Chú ý chọn file theo yêu cầu về loại file, kích thước, dùng lượng.

 • Chọ Tải lên để thiết lập:

Untitled

 • Sau khi nhận được thông báo thành công, Logo sẽ được áp dụng

Untitled

Khi truy cập webmail, logo sẽ được áp dụng:

Untitled


Xóa domain tùy chỉnh

Nếu không còn nhu cầu sử dụng hoặc muốn đổi domain khác, KH cần gỡ bỏ tên miền cũ.

Để gỡ bỏ, KH vào Cài đặt của tên miền, phần Cấu hình tên miền:

Untitled

Chọn Gỡ bỏ tên miền, và xác nhận Gỡ bỏ tên miền:

Untitled