Hướng dẫn


Hướng dẫn sử dụng Softphone Zoiper

  • Zoiper là một ứng dụng phần mềm softphone, nó cho phép bạn có thể thực hiện cuộc gọi điện thoại thông qua mạng internet.

  • Zoiper có thể được sử dụng trên nhiều nền tảng hệ điều hành khác nhau như Windows, MacOS, Linux, IOS, Android.Hướng dẫn cài đặt Extension CallCenter trên Chrome


Hướng dẫn sử dụng trang Dashboard Call-Center