Networking


Bizfly Cloud cho phép chủ động bảo vệ hệ thống và điều khiển luồng dữ liệu tới ứng dụng, Cloud Servers với private network, Firewalls hay Load Balancers


Lợi ích của việc sử dụng Firewalls Network

Bất kỳ Cloud Servers nào khi public dịch vụ đều tiềm ẩn khá nhiều rủi ro trước các cuộc tấn công mạng.

Dù có áp dụng nhiều biện pháp để bảo vệ cho Cloud Servers và dịch vụ, đôi khi cũng không tránh khỏi các thiếu sót nhỏ nhưng dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng.

Để tăng cường bảo mật cho dịch vụ của khách hàng, Bizfly Cloud cung cấp tính năng Firewall cho Cloud Servers, có thể dễ dàng thao tác ngay trên dashboard.

Ưu điểm:

  • Thao tác cấu hình ngay trên giao diện web, dễ sử dụng, dễ hiểu đối với người dùng.

  • Áp dụng dễ dàng cho nhiều Cloud Servers đồng thời, không phân biệt loại hệ điều hành của Cloud Servers.

  • Các request bị chặn được xử lý từ lớp ngoài của hệ thống, Cloud Servers không cần xử lý nên tiết kiệm khá nhiều tài nguyên của Cloud Servers dùng cho firewall.


Lợi ích của việc sử dụng Load Balancers

  • Cân bằng tải tự động phân phối lưu lượng truy cập đến nhiều máy chủ khác nhau, luôn đảm bảo dịch vụ cung cấp cho người dùng một cách thông suốt, không bị gián đoạn khi một phần hệ thống có sự cố.
  • Bizfly LB hỗ trợ cân bằng tải ở cả 2 layer network: Layer4 và Layer7. Điều này giúp khách hàng có thể sử dụng Load Balancer cho mọi nhu cầu cân bằng tải của hệ thống.
  • Bizfly Load Balancer (LB) hoạt động phía trước hệ thống máy chủ xử lý dữ liệu giống như một hệ thống proxy ngăn chặn các hành động truy cập bất thường tới các máy chủ phía sau, đảm bảo tính bảo mật cho toàn bộ hệ thống.

Lợi ích của việc sử dụng VPC Network

  • Nâng cao tính bảo mật cho hệ thống khi sử dụng VPC Networks vì chúng được cô lập hoàn toàn với các VPC Network khác