Chức năng Catch-all mail

Catch-all Email là một tính năng sẽ bắt tất cả các email gửi đến tên miền của bạn mặc dù email đó chưa được cài đặt (hoặc không tồn tại). Khi người gửi của bạn gõ sai địa chỉ mail thì email sẽ được gửi đến địa chỉ mail nằm trong cài đặt catch-all. Nhược điểm của chế độ này là quý khách có thể sẽ nhận rất nhiều thư spam ngoài mong muốn

  1. Để sử dụng, tại trang quản lý tên miền, vào mục Cài đặt, chọn Catch-all Email

Untitled

  1. Chọn Bật.
  2. Điền thông tin về địa chỉ mail sẽ nhận tất cả các email, Bấm Lưu.

Để tắt chức năng này, bạn có thể chuyển tùy chọn đang ở Bật về Tắt