Tích hợp Bizfly Drive

Bizfly Drive (https://bizflycloud.vn/drive) là giải pháp lưu trữ, chia sẻ dữ liệu và làm việc cộng tác cho doanh nghiệp. Khi tích hợp giải pháp này vào dịch vụ Business Email và Bizfly Drive, người dùng sử dụng email có thêm các tiện tích trên Webmail:

  • Lưu trữ, gửi file đính kèm từ dịch vụ Drive: giúp mở rộng thêm không gian lưu trữ, tránh các giới hạn về dung lượng email, dung lượng file đính kèm (tại https://docs.bizflycloud.vn/platform_overview/dieu_khoan_dichvu_email/)
  • Quản lý file trên Drive
  • Chia sẻ, quản lý truy cập file
  • Office online: chỉnh sửa file office trực truyến qua giao diện Webmail

Hướng dẫn tích hợp

Từ giao diện quản trị domain của dịch vụ Business Email, chọn Cài đặt, chọn Tích hợp add-on Drive.

Tiến hành các bước xác nhận để bật dịch vụ.

Sau khi tích hợp thành công, trên giao diện Webmail sẽ xuất hiện biểu tượng, liên kết đến trang quản lý file của mỗi user ở menu trái. Quản trị viên email có thể xem và gửi hướng dẫn sử dụng Bizfly Drive tại đây cho user.

NGoài ra, các tính năng sau đây sẽ được kích hoạt tại giao diện Webmail:

Chi phí

Tính năng đang trong quá trình Beta, bạn vui lòng liên hệ support để được sử dụng miễn phí.

Dung lượng

To be define.

Nếu bạn đang sử dụng Bizfly Drive

Theo mặc định, khi tích hợp với Bizfly Drive, chúng tôi sẽ khởi tạo Drive mới cho domain email của bạn. Nếu bạn đã là khách hàng sử dụng dịch vụ Bizfly Drive, vui lòng liên hệ với nhân viên support để hỗ trợ liên kết 2 dịch vụ.