Volume – Snapshot

Volume – Snapshot

1. Volume

Volume là thiết bị block storage bạn có thể gắn vào cloud server để dùng như một ổ cứng cố định. Bạn có thể gắn volume vào một server đang chạy và có thể gỡ bỏ nó ra khỏi server và gắn vào một server khác. Bạn cũng có thể tạo snapshot của nó để backup, clone hay tăng dung lượng của một volume đã có sẵn.

Bạn có thể tự lựa chọn sử dụng một trong hai loại volume HDD hoặc SSD trong khoảng từ 20B – 16TB.

Cần phân biệt 2 loại volume đang tồn tại trên hệ thống Cloud Server:

**1. Rootdisk: **Ổ cứng mặc định khởi tạo trong cloud server, nơi chứa hệ điều hành, có thể hiểu như ổ C trên Windows hay partition / trên Linux. Bạn có thể mở rộng dung lượng rootdisk, nhưng việc này thao tác khá phức tạp và downtime server khá lớn. Vì vậy, rootdisk chỉ nên được sử dụng là nơi chứa hệ điều hành và các cấu hình service. Dữ liệu (database, web content…) nên được lưu trữ ở một volume gắn thêm để dễ dàng mở rộng dung lượng sau này.

**2. Datadisk: **Ổ cứng do người dùng tạo và có thể thêm “nóng” vào server mà không phải khởi động lại để nhận diện ổ mới thêm, trên hệ điều hành Windows nhận diện là ổ D:, E:,..,hay các ổ /dev/sdb, /dev/sdc,… trên Linux. Bạn có thể mở rộng dung lượng datadisk bất cứ khi nào bạn muốn mà không ảnh hưởng tới server, xem thêm hướng dẫn tại đây.

Các rootdisk do hệ thống tự động tạo khi tạo server sẽ được mặc định đuôi _rootdisk. Trong trường hợp bạn tự tạo volume, nên thêm các đuôi _rootdisk hoặc _datadisk sau tên volume để việc quản lý được dễ dàng và thuận nhất trong quá trình sử dụng.

Xem thêm hướng dẫn tạo và quản lý volume, gắn thêm volume vào server cũng như tạo file system và mount volume trong server.

2. Snapshot

Snapshot là cơ chế tạo ra “bản sao” của volume, lưu trữ toàn bộ định dạng và dữ liệu trên volume. Mỗi volume có thể tạo một hoặc nhiều snapshot.
Bizfly Cloud sử dụng công nghệ snapshot đặc biệt, giúp quá trình snapshot thực hiện nhanh chóng chỉ trong thời gian rất ngắn, chỉ 1-2s cho ổ cứng có bất kỳ dung lượng nào, thậm chí 100TB.

Snapshot là chức năng mạnh mẽ để:\

  • Backup dữ liệu.\
  • Nhân bản volume thành một hoặc nhiều volume có dữ liệu và dung lượng tương tự hoặc cao hơn.

Snapshot của volume lưu trữ toàn bộ định dạng, dữ liệu của volume, nhưng không giữ cố định dung lượng của volume, tức là bạn có thể từ snapshot tạo ra một volume khác là “bản sao” mà dung lượng khác dung lượng volume ban đầu. Tuy nhiên, để tránh việc mất dữ liệu, volume “bản sao” được tạo từ snapshot yêu cầu dung lượng lớn hơn hoặc bằng dung lượng của volume ban đầu.
Ví dụ: Volume A (dung lượng 40G) => snapshot B => tạo volume C (dung lượng >= 40G)

Hướng dẫn tạo và quản lý Snaphot tại đây.