[Nextcloud] Cài đặt Nextcloud client trên Windows và đồng bộ

– Tải bản cài đặt NextCloud Client từ trang chủ của NextCloud về máy và cài đặt.

Links tải: https://nextcloud.com/install/#install-clients

– Cài đặt NextCloud Client vào máy.

– Điền IP của server Host NextCloud Server lưu trữ dữ liệu và lưu Certificate của server để đảm bảo connection đến server là an toàn.

– Đăng nhập vào server thông qua user và password được cung cấp bởi hệ thống hoặc người quản trị

– Chọn các options để sync data từ server về máy local và nơi lưu trữ data

– Sau đó kiểm tra lại tình trạng sync data từ server về qua ứng dụng NextCloud.

– Tại bảng này, người dùng có thể tùy chỉnh thêm folder để lưu trữ data

– Nút account cho phép người dùng login thêm một tài khoản nữa trên cùng server hoặc trên một server khác host NextCloud Server

– Mục Activity đưa ra các thông báo liên quan đến thông tin hành động của người dùng đến NextCloud Host hoặc local

– Mục General và Network là 2 mục cấu hình tùy chỉnh chung và tùy chỉnh mạng.

– Tại mục general ta có thể tùy chỉnh các options liên quan đến file, nơi lưu file, và các cài đặt chung ảnh hưởng đến Nextcloud client.

– Tại mục Network, người dùng có thể cấu hình cài đặt các tùy chỉnh về mạng như tốc độ download, upload, proxy..

– Kiểm tra lại thư mục chứa file dữ liệu để đảm bảo toàn bộ dữ liệu đã được sync

– Các file, folder được chia sẻ cũng hoàn toàn có thể được sync về cùng