Cấu hình Trusted Sources

Bizfly Cloud Database là dịch vụ cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây giúp người dùng, doanh nghiệp triển khai một giải pháp quản trị dữ liệu hiệu quả, đảm bảo khả năng khôi phục toàn vẹn dữ liệu trong các tình huống sự cố thảm họa. Đồng thời thực hiện giám sát thông tin liên quan đến hệ quan trị cơ sở dữ liệu của người dùng, tự động điều chỉnh khả năng lưu trữ dữ liệu theo nhu cầu sử dụng tài nguyên của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Bizfly Cloud Database là dịch vụ miễn phí cung cấp bởi Bizfly Cloud trong thời gian Beta và dùng thử. Các nội dung liên quan đến chi phí sử dụng chỉ mang tính chất tham khảo.


Quản lý Trusted Sources là tính năng cho phép người dùng thực hiện cấu hình giới hạn truy cập tới Database Node. Bao gồm:

  1. Giới hạn bởi IP Address
  2. Giới hạn bởi dải mạng

Cấu hình Trusted Sources

Để giới hạn truy cập tới Database Node, truy cập đến trang quản lý của của Database Node mà bạn cần điều chỉnh sau đó chọn vào tab Cài đặt. Ở đây bạn sẽ thấy phần giới hạn truy cập. Nhấn vào nút Cập nhật:

Untitled

Ví du: Để cấu hình chỉ cho phép kết nối Database Node xuất phát từ dải mạng 192.168.1.0/24 mới có thể kết nối thì cần cấu hình như sau:

Untitled

Để cấu hình cho phép địa chỉ IP 169.254.169.254 có thể truy cập đến Database Node, thực hiện thêm như sau:

Untitled

Như vậy, các địa chỉ IP nằm trong dải mạng 192.168.1.0/24169.254.169.254 có thể truy cập tới Database Node