Cài đặt bizflyctl

Bước 1: Cài đặt bizflyctl

Truy cập vào Release pages của dự án bizflyctl trên Github, lựa chọn các phiên bản phù hợp với hệ điều hành của bạn. Download phiên bản release bằng cách click vào tên tập tin hoặc copy link download và sử dụng wget trên Linux để download.

Ví dụ download phiên bản release gần đây của bizflyctl cho Linux với wget:

cd ~
wget https://github.com/bizflycloud/bizflyctl/releases/download/v0.1.6/bizflyctl_Linux_x86_64.tar.gz

Giải nén để lấy file thực thi

tar xf ~/ bizflyctl_Linux_x86_64.tar.gz

Cuối cùng, move binary của bizflyctl vào đường dẫn của bạn

mv bizfly /usr/local/bin/

Bước 2: Cấu hình bizflyctl

Để sử dụng bizflyctl, người dùng cần cấu hình thông tin xác thực thông qua tập tin cấu hình .bizfly.yaml đặt tại thư mục $HOME trên máy tính.

Ví dụ thư mục $HOME/home/ubuntu

Tạo file .bizfly.yaml trong thư mục $HOME với nội dung như sau

email: <your email>
password: <your password>

Bước 3: Kiểm tra sự hoạt động của bizflyctl

Sau khi đã cấu hình việc xác thực cho bizflyctl ta có thể kiểm tra bằng một số lệnh sau

Lấy danh sách Cloud Server trên hệ thống

bizfly server list