Tạo policy để backup tự động

Backup tự động là một tính năng hữu ích khi sử dụng dịch vụ Cloud Backup. Bạn sẽ không cần phải lo về số lượng các bản backup nhiều làm tràn bộ nhớ, các bản backup cần xóa khi nào, thời điểm nào backup là hợp lý,… Tất cả sẽ được tự động hóa qua policy.

Policy được coi như 1 thuộc tính của machine, khi tạo machine cần tạo policy mới hoặc chọn policy có sẵn cho nó.

Cách tạo Policy

Bước 1: Hộp thoại tạo policy xuất hiện khi tạo machine, chọn Thêm mới policy :

Bước 2: Tại hộp thoại Thêm mới Policy, khai báo các thông tin cần thiết :

 • 1 : Tên policy : Tên nhận biết của policy
 • 2 : Số bản backup lưu trữ : Số lượng mà bản backup được lưu. Nếu có bản backup mới vượt quá số lượng lưu trữ, hệ thống sẽ tự động xóa đi bản backup xa nhất.
 • 3 : Mô tả : Mô tả cho policy
 • 4 : Chu kỳ : Chu kỳ backup của policy. Các tùy chọn khả dụng : hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
 • 5 :
  • Chu kỳ hàng giờ : bạn có thể chọn phút thứ 1, 10, 20, 30, 40, 50, 59 làm thời gian backup
  • Chu kỳ hàng ngày : bạn có thể chọn giờ trong ngày (từ 0h đến 23h) làm thời gian backup
  • Chu kỳ hàng tuần : bạn có thể chọn giờ trong ngày (từ 0h đến 23h) và ngày trong tuần (từ Thứ Hai đến Chủ Nhật) làm thời gian backup
  • Chu kỳ hàng tháng : bạn có thể chọn giờ trong ngày (từ 0h đến 23h) và ngày trong tháng (từ 1 đến 31) làm thời gian backup
 • Chọn Tạo mới để hoàn tất tạo policy

Policy vừa tạo sẽ tự động được chọn cho machine mới, hoặc bạn cũng có thể chọn các policy đã có trước đó :