Quản lý kho video trên dashboard Bizfly Cloud

Trang quản lý video trên dashboard là 1 công cụ để Owner đăng tải, xử lý, và phân phối video. Tại đây Owner có thể nhìn và tương tác với toàn bộ video của tất cả User trên hệ thống. Dưới đây là minh họa các bước truy cập và sử dụng trang quản lý video.

Sau khi đã tạo kho video, chọn 1 kho video để vào phần quản lý video

Giao diện quản lý video

Trang quản lý video gồm các nội dung

 • Tải lên video mới: Tải video lên kho video
 • Thư mục: Cây thư mục của người dùng
 • Bộ lọc: Dùng để tìm kiếm, lọc các video
 • Danh sách video: Danh sách các video tìm kiếm
 • Chỉnh sửa video: Chỉnh sửa, tùy biến video đã up lên

Tải video mới

Khi người dùng muốn tải video lên kho của mình, sẽ có 3 tùy chọn để người dùng tải video lên

 1. Tải lên từ local:

  • Khi người dùng có sẵn video ở trong máy tính của mình Chọn video cần tải lên

  • Chọn video ở trong máy cần tải lên

 2. Nhập đường dẫn:

  • Khi người dùng muốn tải 1 video từ nơi khác về (ví dụ: youtube). Điền link video muốn tải
 3. Crawl video:

  • Khi người dùng muốn tải video từ 1 trang báo về (ví dụ: zingnews).

Sau khi chọn được phương thức tải video phù hợp thì chọn Tải video hoặc Lấy video để tải video lên kho của bạn

Thư mục

Bạn có thể dễ dàng thêm, sửa và xóa thư mục

Bộ lọc

Tìm kiếm video theo yêu cầu

Danh sách video

Sử dụng các tùy chọn để quản lý video

Chỉnh sửa video

Xem chi tiết tại đây Xem thêm