Các cách tính phí

Mỗi dịch vụ của Bizfly Cloud gồm nhiều tài nguyên (product). Tùy vào đặc điểm từng loại tài nguyên mà sẽ dùng cách tính phí thích hợp:

Bizfly Cloud cung cấp 2 kịch bản thanh toán phù hợp với từng mục đích sử dụng của khách hàng: Subscription và On Demand.

Các loại TN có thể đo đếm được ngay từ lúc khởi tạo, VD: CPU, RAM,… các tài nguyên ở dạng gói cước có thể tính theo thuê bao.

Cách tính phí áp dụng cho các tài nguyên không thể đo đếm được khi khởi tạo, biến động trong quá trình sử dụng. Ví dụ: data transfer, số lượng request,…

Cách tính phí theo thực thế sử dụng, chốt và thanh toán theo hàng giờ.